Matematyka z klockami lego na wesoło

Centrum Kreatywnej Edukacji Robokids Non-Profit organizuje kursy kreatywnej matematyki, oparte na zestawach LEGO® Education MoreToMath. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w 2 grupach wiekowych 5-7 lat oraz 7-8 lat. Prowadzone są w 8-10-osobowych grupach, z wykorzystaniem dedykowanych do tego klocków lego oraz tabletów z oprogramowaniem. Zajęcia LEGO® Matematyka to kreatywny sposób na przełamanie mitu, że matematyka musi być nudna i trudna. Zajęcia w ciekawy i zabawny sposób oswajają matematykę, kształtują w dzieciach predyspozycje ścisłe, niezbędne w późniejszym czasie na rynku pracy. W czasie zajęć uczestnicy przy użyciu kloców lego wykonują szereg czynności matematycznych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz nauka ułamków stają się dla dziecka przyjemną i kształtującą zabawą. Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wspomagają też rozwój koordynacji wzrokowo–ruchowej dziecka.

Szczegóły

Grupy wiekowe 5-6 oraz 7-8
Umiejętności Opanowanie podstaw matematyki z zakresy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; rozwój umiejętności manualnych; rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej

Jesteś zainteresowany?