Centrum Kreatywnej Edukacji ROBOKIDS Sp. z o.o. non-profit posiada Certyfikat Fundacji VCC – Certificate of Academy of Educatin VCC  oraz zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach RIS 2.24/00026/2018  o wipisie instytucji do Rejestru Instytucji Szkoleniowej. Firma posiada akredytację PARP w zakresie Bazy Usług Rozwojowych umożliwiającej prowadzenie szkoleń dla MŚP. Realizujemy także szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Specjalizujemy się w szkoleniach dla Przedsiębiorstw Społecznych -zarządów i pracowników. W 2018 roku przeszkoliliśmy ponad 10 firm i przeszło 100 pracowników. Prowadzimy szkolenia w zakresie:

+umiejętności miękkich

+integracyjne

+kreatywności

+zarządzania

+promocji i marketingu

+ obsługi klienta

+umiejętności pedagogicznych i pracy z dzeickiem niepełnosprawnym.

+ Księgowości z leementami kadr i płac

+Lego robotyki i lego matematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

+Pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

+szkolenia pod konkretne na zamówienie 

W sprawi szkoleń BUR/KFS prosimy o kontakt z wiceprezes Sabiną Kontny tel. 607929646